Đội ngũ nhân sự

Tại Vision Education, Chúng tôi có một đội ngũ với hơn 20 giáo viên dạy Anh ngữ chất lượng và hơn 90% là giáo viên quốc tế. Mọi giáo viên tại Vision Education đều được phải trải qua tuyển chọn và yêu cầu cao về các bằng chứng chỉ Tiếng Anh như: TESOL, CELTA hoặc tương đương với TEFL. Ngoài ra mỗi ứng viên phải vượt qua vòng khảo sát về mức độ hiểu và làm việc với trẻ em để trở thành giáo viên chính thức tại Vision Education.