Chương trình IEYC

Tại Blue Sky, trường áp dụng Chương trình Giáo Dục Mầm Non của Bộ Giáo Dục Đào Tạo Việt Nam kết hợp Chương trình IEYC  Anh Quốc. Chương trình thiết kế phù hợp theo từng độ tuổi, do Giáo viên Việt Nam và Giáo viên Nước ngoài được đào tạo, có kinh nghiệm và chuyên môn sâu đảm nhận.

Trường thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo hướng phát triển chương trình phù hợp khả năng trẻ  theo 5 lĩnh vực: phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội, phát triển thẩm mỹ nhằm đạt được các mục tiêu giáo dục sau :

- Phát triển thể chất

- Phát triển nhận thức

- Phát triển ngôn ngữ 

- Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội

- Phát triển thẩm mỹ 

Theo nghiên cứu, độ tuổi Mầm non là giai đoạn thuận tiện nhất để trẻ học đồng thời ngôn ngữ thứ 2 và có thể đạt mức thông thạo như người bản ngữ so với trẻ học muộn hơn. Bên cạnh thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non phát triển toàn diện theo 5 lĩnh vực cho trẻ Blue Sky còn phát triển năng lực tiếng Anh cho trẻ dựa Bộ giáo trình Cambridge chuẩn quốc tế. 

 

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi